Vrácení zboží

Vrácení zboží

Pokud Vám zakoupené zboží nevyhovuje, máte právo jej vrátit bez udání důvodu do 14ti dnů od uskutečnění prodeje. Zboží nesmí nést známky používání, pokud zboží jeví známky užívání, právo na vrácení zaniká. Při vrácení zboží hradíte dopravu zpět k nám. Nejsme povinni Vám peníze vrátit dříve, než nám zboží předáte zpět. Vezměte prosím na vědomí, že bude-li nám zboží vrácené poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované, vzniká nám nárok na náhradu újmy tím vzniklé a máme právo si tento nárok jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny, a tedy v takovém případě bychom Vám vrátili pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě.

Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY. 

Zboží k vrácení prosím zašlete společně s vyplněným formulářem (naleznete níže) na adresu skladu: 

RONAPA s.r.o.

Návsí 1117

73992 NÁVSÍ